شهر بلورد

شهر زیبای بلورد - طبق تجزيه و تحليل مدل هاي هواشناسي از دوشنبه سامانه جديد بارشي وارد منطقه خواهد شد

طبق تجزيه و تحليل مدل هاي هواشناسي از دوشنبه سامانه جديد بارشي وارد منطقه خواهد شد و شاهد بارشهاي پراكنده در منطقه بلورد خواهيم بود.

You have no rights to post comments

Template Design:Dima Group