شهر بلورد

Balvard City - Beautiful Tourism City - طبق تجزيه و تحليل مدل هاي هواشناسي از دوشنبه سامانه جديد بارشي وارد منطقه خواهد شد

طبق تجزيه و تحليل مدل هاي هواشناسي از دوشنبه سامانه جديد بارشي وارد منطقه خواهد شد و شاهد بارشهاي پراكنده در منطقه بلورد خواهيم بود.

Add comment


Security code
Refresh

Template Design:Dima Group